Logo Universiteit Utrecht

Natuurkunde Lessen Ontwerpen

3 Lessen

Praktijkboek

Het document hieronder geeft hoofdstuk 3 van het Praktijkboek natuurkundedidactiek: Natuurkunde lessen ontwerpen.

Bronnen

voor verdere studie

3.2   Theorieles

Literatuur – Meer informatie over leerstofanalyse en het ontwerpen van lessen is te vinden in de volgende publicaties.

De informatietekst hieronder gaat in het algemeen in op huiswerkgewoontes en studiehouding van de leerlingen.

3.3   Practicumles

Literatuur – Meer informatie over het doen van practicum is te vinden in de volgende publicaties.

Informatie over open onderzoek in het vmbo en de onderbouw havo/vwo vind je via de VMBO examengids van SLO: http://examengids.slo.nl/ > leerprocessen en didactiek > selecteer het vak ‘natuur-/scheikunde 2’, kies ‘verder’ en (onderaan) ‘lesmateriaal’. Je kunt nu de docententoelichting of het leerlingendeel kiezen van ‘Open onderzoek natuur- en scheikunde’. [Link werkt niet meer.]

Lespraktijk – Meer informatie over begeleiden van leerlingen bij het doen van onderzoekspracticum is te vinden in de volgende publicaties. [Deze publicaties zijn waarschijnlijk nergens meer te vinden. Dan moeten ze als pdf’s op de website. En verder: Waar is ‘Leerlingen helpen… #4’? En ten slotte: per artikel een subtitel of een kernwoord waarover het gaat, zoals bij de artikelen 5 en 6]

  • Martin van Os (1994). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek 1. Impuls 1(1), XX-XX.
  • Martin van Os (1994). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek 2. Impuls 2(1), XX-XX.
  • Martin van Os (1994). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek 3. Impuls 2(2), XX-XX.
  • Maria Cornelisse (1995). Leerlingen helpen bij het doen van onderzoek 5 – Onder­zoeksvragen stellen. Impuls 2(4), 19-20.
  • Hein Bruijnesteijn (1995). Leerlingen helpen bij onderzoek doen 6 – Een experi­ment ontwerpen. Impuls 3(2), 22-24.

In de video Kernpunt 18 Stap voor stap Eerlijk getest wordt een onderzoeksexperiment getoond over de weerstandskracht op een fiets. Eerst worden fietsen met heel verschillende banden vergeleken. In het tweede deel wordt gemeten wat de invloed van de band is.

Het in het praktijkboek weergegeven werkblad voor het ontwerppracticum Bruggen bouwen kan een afsluitend onderdeel zijn van een korte lessenserie over constructies als bruggen: zie het PLON-thema Bruggen als inspiratiebron voor inleidende theorie en practica.

  • Website Ecent/Elwier: PLON > Bruggen

De NVON-website Veilig practicum geeft informatie over onder andere (onveilige) proeven, chemische stoffen en de Arbo wet- en regelgeving. Met de checklists op de website is periodiek (eens in het jaar) te beoordelen of aan alle aspecten rond practicumveiligheid is voldaan. Er zijn onder andere checklists voor de lokalen, het werken erin, het werken met chemicaliën en de instructie van leerlingen.

De website van Digischool geeft een voorbeeld van veiligheidsregels voor het doen van practicum.

Opleidingsactiviteiten

Het eerste document hieronder geeft enkele suggesties voor opleidingsactiviteiten / opdrachten bij hoofdstuk 3 van het Praktijkboek natuurkundedidactiek. De documenten daaronder geven het werkblad en de lesmaterialen waarvan in enkele van de opdrachten sprake is.

Werkblad

Lesmateriaal